Fandíme sportu
EUROBIT
  home
linka
  • Asfalty
  • Asfalty
  • Technické zázemí
home
  • Mapa čerpacích stanic
  • Čerpací stanice
  • Čerpací stanice
home
  • Autoservis
  • Autoservis
  • Autoservis
Asfalty distribuce   Čerpací stanice   Autoservis vozidel
linka
Technické vybavení šipka
 
 
Mapa čerpacích stanic šipka
 
 
Poskytované služby šipka
 
V souladu se zákonem č. 112/2016 Sb. O evidenci tržeb jsou veškeré tržby na všech našich provozovnách řádně evidovány v rámci systému EET.
linka
linka
linka
Myslíme na motoristy
© 2015 Copyright EUROBIT s.r.o. Všechna práva vyhrazena hrazena. Design: JOCH.cz mezera
EUROBIT

EUROBIT - asfalty, čerpací stanice, autoservis

Naše společnost je významným výrobcem, dodavatelem a distributorem asfaltů a to především asfaltů silničních, modifikovaných, oxidovaných-stavebně izolačních a asfaltových emulzí. Asfalty jsou tmavé plastické až tuhé podíly z ropy oloidního charakteru. Obsahují asfaltény, ropné pryskyřice a nejtěžší ropné olejové podíly. Nejjednodušším způsobem získání asfaltů je odpaření těkavých podílů z ropy. Proběhne-li tento proces samovolně v přírodě, dostaneme přírodní asfalty. Asfalty získané jako destilační zbytky, nejčastěji vakuové, při destilaci ropy se nazývají destilační asfalty. Asfalty se také mohou získávat v průběhu krakovacích procesů – krakovací asfalty, extrakčních procesů – např. propanové asfalty, aj. Vlastnosti takto získaných asfaltů je možné dále upravovat navazujícími procesy a technologiemi jako je oxidace, modifikace polyméry, emulgování, rozpouštění atd.