top of page

Statek Lipka

Statek Lipka v srdci Železných hor

V rámci skupiny našich firem která doplňuje naše služby je tento výjimečný statek.

Pastevní chov a šlechtění masného skotu francouzského plemene Parthenaise probíhá v malebné krajině v srdci Železných hor v obci Lipka u Horního Bradla (okr. Chrudim). Statek Lipka a.s. se nachází v místě s dlouhou tradicí hospodaření a také s bohatou minulostí.

 

Výjimečnost prostředí, ve kterém se statek a pastviny nachází, dokresluje gotická tvrz Lipka z počátku 14. století a také památný strom lípy, který je zde již 800 let. Lípa se může pyšnit titulem Strom roku 2016 a třetím místem v soutěži Evropský strom roku 2017. Ve stínu lípy odpočíval učitel národů Jan Ámos Komenský a dříve pod ní tábořil také Jan Žižka. Jako připomínku bohaté historie Lipky a tradic pečuje statek o památný strom lípy dodnes.

 

Statek Lipka a.s. hospodaří na zhruba 300 hektarech pastvin, luk a lesů. Všechny lokality na sebe harmonicky navazují. Hospodaření a péče o dobytek probíhá s maximálním důrazem na pečlivost, ohleduplnost a respekt k přírodě.

 

V rámci rostlinné výroby a osevních postupů mají nejvyšší zastoupení krmné plodiny, zejména kukuřice, jetelotraviny a to dle potřeb živočišné výroby. Dále pak řepka olejka, ozimá pšenice a ječmen jarní. Postupnými kroky se daří statku rozšiřovat obhospodařované výměry a spektrum pěstovaných plodin je postupně obohacován o semenné porosty kostřavy rákosovité. 

Statek Lipka a.s. chová výjimečné francouzské plemeno Parthenaise v harmonii s přírodou a v duchu tradic, pokory a hodnot, které zde zanechali předkové a na které statek svým hospodařením hrdě navazuje.

více na www.stateklipka.cz

logo_statek.png
bottom of page